IZOTHERM - odpověď na stoupající ceny energií

+420 724 031 343

Hrubá stavba

Hrubá stavba tvoří základ každého rodinného domu, proto je velmi důležité dbát především na kvalitu použitého materiálu a samozřejmě také na provedení hrubé stavby jako takové.

Hrubá stavba

Pokud se rozhodujete, jestli si chcete nechat postavit rodinný dům na klíč, nebo chcete ušetřit větší množství peněz a vystavět si rodinný dům svépomocí, rozhodně také popřemýšlejte, zda nezadat stavbu hrubé stavby vašeho rodinného domu odborníkům-profesionálům.

Důvody jsou zřejmé. Při výstavbě hrubé stavby rodinného domu je potřeba mnoha odborných řemesel, která málokdo sám umí.

Postup prací hrubé stavby:

  • provedení výkopových prací, vč. ležatých rozvodů pod základovou deskou,

  • betonáž základových pasů vč. uložení zemnění pro hromosvod,

  • ležaté rozvody, rozvody kanalizace pod základovou deskou, zasypání, zhutnění,
  • betonáž základové desky,

  • provedení vodorovné hydroizolace pod nosnými konstrukcemi s přesahem pro následné napojení,

  • provedení obvodového a vnitřního nosného zdiva, pilíře, překlady, ukončené a provázané železobetonovým věncem,

  • pokud je stavba vícepodlažní, na věnci se provede monolitický strop (panel, keramika apod.) s dobetonováním a následně se provede svislá nosná konstrukce opět ukončená věncem,

  • na poslední věnec se namontuje zastřešení, tato konstrukce je opatřena konečným střešním pláštěm s klempířskými prvky mimo dešťové svody,

  • pokud je součástí stavby pevný zděný komín- patří také do hrubé stavby a i pevné schodiště z těžkých stavebních materiálů.

Hrubá stavba GIMA

Tyto práce provádíme zejména na území Prahy a Středočeského kraje. Na ostatních místech na poptávku.

Nechte se inspirovat